Personal

VilleAuvinen 13netti

epost: fornamn.efternamn@sti.fi

Tel: +358 (0)44 0456778

Generalsekreterare Ville Auvinen, TD

Spesialområde: NT:s eksegetik, Jesus-forskning, NT:s förhållande till GT

Ville Auvinen är institutets direktör.  

 

TimoEskola 12 netti

epost:
fornamn.efternamn@sti.fi

Docent, teol. och fil.dr Timo Eskola

Specialåmrode: NT:s eksegetik och hermeneutik

Timo Eskola är Institutets forskare inom åmrådet Nya Testamentet. Till hans projekt hör flere temata i anknytning till palinska studier och tidig kristen teologi. Han är också ansvarig för Iustitia, Institutets regelbundet utkommande publikation. timo Eskola år också docent i Nya Testamentit vid Helsingfors Universitet och föreläser där regelbundet.

Eskolas kristologiska doktorsavhandling, ”Messiah and Son of God (endast på finska) publicerades 1992. Sedan dess har han publicerat en inledning i Nya Testamentets teologi, en monografi on hermeneutisk teori, en inledning i Qumrans historia och skrifter och flere artiklar om studiet av Nya Testamentet, mm. ”Theodicy and Predestination in Pauline Soteriology” (Wissenschaftliche Untersuchungen zum NT, 2. Reiche 100. 1998 Mohr/Siebeck, Tübingen).

 

 

 Kirsi H netti

epost:
fornamn.efternamn@sti.fi

Sekreterare Kirsi Hänninen, tradenom / BBA

Kirsi Hänninen sköter de flesta praktiska göromol. Kirsi svarar i telefon, sköter olika register i datorn och handlar finanserna, inklusive bokföringen. Dessutom sammanställer Kirsi Hänninen Institutets publikationer, d.v.s. informationsbulletinen Kulmakivi/Hörnstenen, terminsprogrammen och reklamen. Kirsi är också sekretarare för olika Institutets kommitémöten och föredragningslistorna och mötesprotokollen hör också till hennes uppgigter. Kaffekokningen icke att förglömma. När hennes arbetsdag är slut kl. 16 träder frivilliga arbetare till och sköter enligt hennes anvisningar kopieringsarbeten, postning, biblioteksuppgifter and andra göromål.

Personal
Scroll to top