Raamatun punainen lanka -tapahtumat

Raamatussa on kaikkiaan 66 kirjaa. Miten ne liittyvät toisiinsa? Miten saisi hahmotettua Raamatun kokonaisuuden? Mikä on Raamatun ydinsanoma?

Näihin kysymyksiin saa vastauksen Raamatun punainen lanka (RPL/BRT) -tapahtumassa. Se on päivän parin aikana pidettävä yhden vuorokauden opetuskokonaisuus, jonka luennoilla käydään läpi Raamattu luomisesta Ilmestyskirjaan saakka. Näin kuulijalle muodostuu hyvin lyhyessä ajassa kokonaiskuva Raamatusta.

Sarjan luennoitsijoina toimivat Uusi Tie -lehden päätoimittaja Leif Nummela ja Suomen teologisen instituutin pääsihteeri Henrik Perret. Heidän luentonsa vuorottelevat ja täydentävät toisiaan. Osanottajille jaettavaan monisteeseen on kiteytetty luentojen pääkohdat.

Jeesus-seminaarit

Kuka Jeesus oli, ja mitä hän opetti itsestään? Voisiko hänellä ja hänen sanoillaan olla merkitystä nykyajan suomalaiselle? Jos Jeesus puhui totta, se vaikuttaa väistämättä kaikkien ihmisten elämään – uskoivat he Jeesukseen tai eivät. Onko olemassa kestäviä perusteita ottaa Jeesus todesta?

Ajankohtainen Jeesus -seminaareja on järjestetty jo usean vuoden ajan ympäri Suomea. Niissä pohditaan Jeesuksen persoonaa ja hänen opetuksiaan monista eri näkövinkkeleistä.

Opettajina toimivat Suomen teologisen instituutin (STI) pääsihteeri, rovasti Henrik Perret ja Uuden Tien päätoimittaja, teologian maisteri Leif Nummela.

Aika Paikkakunta Paikallinen järjestäjä
 3.-4.5.2013 Savonlinna, Raam. pun. lanka Savonlinnan srk, KL
 20.-21.9.2013 Vammala, Jeesus-seminaari Kansanlähetys

 

 

 

 

 

 

Raamatun punainen lanka -tapahtumat
Scroll to top