Rikotaanko Kutsuvat sitä rakkaudeksi -kirjassa lakia?

Blogi 12.11.2018

Parhaimpana katseluaikana viime perjantaina Yle TV1:n ohjelmassa yhtenä keskustelijana oli lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. Hänen lausuntonsa ihmetyttivät.

Sannikka & Ukkola on puolen tunnin mittainen ohjelma Ylen ykköskanavalla. Ylen nettisivuilla sen kerrotaan olevan talk show, joka haastaa ajattelemaan ja jossa väitellään mutta tarkoitus on myös kuunnella, oppia ja ymmärtää. Näitä pyrkimyksiä ohjelman formaatti ei taida palvella kovin hyvin. Yksi sanoo yhtä, toinen toista, sanojia on monta ja tästä muotoutuu kokonaisuus, joka ehkä välittää joitakin viestejä ja saattaa viihdyttää joitakuita.
          Viime perjantain ohjelmassa puhuttiin Kutsuvat sitä rakkaudeksi -kirjasta. Ohjelma on katsottavissa kokonaisuudessaan täällä https://areena.yle.fi/1-50011985.

***

Ohjelmassa puhuttiin myös pornosta ja pornoteollisuudesta. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilalta kysyttiin, onko hänen mielestään itsetyydytys, joka kytkeytyy pornoteollisuuteen, hyvä juttu. Hän vastasi, että häntä ”tämä kysymys ei kiinnosta pätkän vertaan”. Häntä pyydettiin tarkentamaan, onko hän sitä mieltä, että pornoteollisuus on ok. Tähän hän ei suostunut vastaamaan mutta kehotti menemään itseensä ja miettimään asioita, joista hän halusi puhua.
          Tästä asiasta erinomainen Soili Haverisen avoin kirje Tuomas Kurttilalle löytyy täältä https://www.sley.fi/avoin-kirje-lapsiasiavaltuutettu-tuomas-kurttilalle/.

***

Myös toinen asia ihmetytti, jopa vielä enemmän. Tuomas Kurttila puhui – kun aiheena olivat Kutsuvat sitä rakkaudeksi -kirja, sen sisältö ja kirjoittajat – lainsäädännöstä ja perusoikeuksista. Hän sanoi mm. näin: ”Valtion täytyy olla kiinnostunut. Tällaiset sisällöt, tällaiset painotukset, tällaiset sanomatta jättämiset siitä, kuka on tärkeä. Ja mikä on lainsäädäntö? Ei nyt oikein pelitä. … Mutta oleellista onkin se, että tämä lainsäädäntö koskee myös teitä. Te ette ole oma saarekkeenne. Tämä uskonnonvapauden teema on nyt hieman konfliktissa sen perusoikeuden kanssa, josta me nyt kuitenkin myös puhutaan.”

Vähän sekavasti sanottu mutta tarkoitus lienee selvä: lapsiasiavaltuutettu halusi sanoa, antaa ymmärtää tai vihjaista painokkaasti, että Kutsuvat sitä rakkaudeksi -kirjassa on kohtia, jotka ovat maamme lainsäädännön tai perusoikeuksien vastaisia. Raju väite ja varsinkin kun näin sanoo tuossa asemassa oleva.

Jos väittää tai antaa ymmärtää tällaista, pitäisi kertoa, mitkä kohdat kirjassa ovat lain tai perusoikeuksien vastaisia. Jos lapsiasiavaltuutettu on oikeasti tätä mieltä – että nuorille opetetaan lainvastaisesti ja lainvastaista – eikö juuri hänen tehtävänsä olisi tehdä kirjasta rikosilmoitus?

***

Kirja pyrkii kertomaan, mitä Raamattu kertoo ihmisestä, ihmissuhteista, seksuaalisuudesta ja avioliitosta. Sen keskeinen viesti on, että olet Jumalalle tärkeä ja rakas sellaisena kuin olet. Kirja kertoo seksuaalisuuden ja seksin olevan hienoja ja kauniita asioita, koska ne ovat sitä, mitä Jumala on luonut. Kirjassa puhutaan myös homoseksistä ja sanotaan näiden suhteiden olevan Raamatun mukaan Jumalan tahdon vastaisia. Kirja kertoo Raamatun opettavan, että seksi, siis tämä suhde toiseen ihmiseen, on tärkeä osa avioliittoa mutta ei kuulu avioliiton ulkopuolelle. Kirjassa kerrotaan Jumalan luoneen ja luovan ihmisen mieheksi tai naiseksi.
          Ehkä Tuomas Kurttila tarkoitti näitä kolmea viimeksi mainittua asiaa, kun hän puhui maamme lainsäädännöstä ja perusoikeuksista. Onko lapsiasiavaltuutettu siis sitä mieltä, että jos rippikoulussa tai nuortenillassa opetetaan näistä asioista näin, rikotaan maan lakeja vastaan?

***

Jos laki kieltää opettamasta näin rippikoulussa, se kieltää opettamasta näin myös kodeissa. Jos jonkin asian opettaminen on kiellettyä rippikoulussa, sen täytyy olla kiellettyä myös kodissa, ja vielä suuremmalla syyllä: vanhemmat opettavat lapsiaan pienestä pitäen ja paljon enemmän kuin opetetaan rippikoulussa. Maassamme on varmaan muutama satatuhatta äitiä ja isää, jotka kertovat lapsilleen, että ihminen on luotu naiseksi tai mieheksi, että homosuhde ei ole ok tai että seksi kuuluu avioliittoon mutta ei avioliiton ulkopuolelle. Rikkovat nämä vanhemmat lapsiasiavaltuutetun mielestä lakia? Jos rikkovat, heidän pitäisi varmaan vastata tekemistään tai sanomisistaan oikeudessa.

***

Juristi, joka oli katsonut keskustelun, ihmetteli, miten juristi voi päästää suustaan tuollaista. Tuomas Kurttila ei ole juristi, ja juristi, joka ihmetteli lapsiasiavaltuutetun puheita, ei tiennyt tätä. Tuskin lapsiasianvaltuutettu on oikeasti sitä mieltä, että Kutsuvat sitä rakkaudeksi -kirjassa on lainvastaista. Mutta tulipa heitettyä tällainenkin varjo kirjan ylle.
          Näin ei tuossa asemassa olevan pitäisi tehdä. Jos yksi ja toinen ajattelee, että tämän sanojan puheet olivat silloin pötyä ja niitä ohjasi faktojen sijaan tietämättömyys tai ideologia, se vaikuttaa paljon, mitä muista hänen puheistaan ajatellaan. En tarkoita, että täytyy olla samaa mieltä kirjan kanssa. Mutta jos korkeassa virassa oleva väittää tai antaa ymmärtää, että nyt toimitaan vastoin lakia, hänen täytyy kertoa, mikä tässä on lainvastaista ja mitä lainkohtia vastaan nyt rikotaan. Viisaasti hän toimii, jos hän antaa – mikäli epäilee rikosta – asian niiden viranomaisten tutkittavaksi, jotka valvovat lain noudattamista, eikä sano tai anna ymmärtää, että on tapahtunut rikos, ennen kuin asia on tutkittu. Näin muuten Martti Lutherkin opettaa Isossa katekismuksessa kahdeksannen käskyn selityksessä.

Jari Rankinen

PS Kutsuvat sitä rakkaudeksi -kirjan lopussa on 22 kirkon ja järjestön nimet, jotka jakavat kirjan arvot. STI on yksi näistä järjestöistä.

Rikotaanko Kutsuvat sitä rakkaudeksi -kirjassa lakia?
Scroll to top