Simo Kivirannan nimissä kulkeneen tutkimuksen julkaisu jouduttiin peruuttamaan

Suomen teologisen instituutin tarkoituksena oli julkaista kuluvan vuoden alkupuolella TL Simo Kivirannan kirjoittamaksi oletettu tutkimus, joka käsittelee tunnettua saksalaista teologia Albrecht Ritschliä ja jota ei koskaan aikaisemmin ole julkaistu. Tästä suunnitelmasta on kerrottu Kulmakivi-lehdessä, joka on STI:n julkaisu.
          Käsikirjoituksen tarkemmassa käsittelyssä kävi kuitenkin ilmi, että Kivirannan jäämistöstä löytynyt nimetön käsikirjoitus olikin lisensiaattiseminaarissa käsitelty TL Olavi Turjan ansiokas ja laaja opinnäyte. Kiviranta oli ohjannut työtä ja sen jälkeen arkistoinut esityksen assistenttina samaan tapaan kuin joidenkin muiden oppilaiden työt. Simo Kiviranta ei siten ole liittynyt tähän käsikirjoitukseen muutoin kuin ohjaajan ominaisuudessa.

Turjan lisensiaatintutkimus Täydellistyvä ihminen Albrecht Ritschlin teologiassa valmistui 1969 ja se löytyy Helsingin yliopiston kirjastosta. Tekstiin tutustuminen paljasti yhteyden nopeasti. Turja on myöhemmin jatkanut väitöskirjan tekemistä seminaarissa, jossa Kiviranta myös toimi assistenttina. Tässä vaiheessa käsikirjoituksesta on tehty uusia versioita, joissa viitataan myöhempään kirjallisuuteen. Tuo väitöskirja ei koskaan valmistunut.
          Jälkipolvet ovat valitettavasti tehneet virheen löydettyään Kivirannan jäämistöstä 2010-luvulla nimettömän käsikirjoituksen. Kooste tulkittiin vahingossa hänen tekemäkseen. Sekaannuksen syntymistä selittää osaltaan se, että 1980-luvulla Simo Kiviranta oli kiinnostunut Ritschlistä ja kuten oikeat muistiinpanot osoittavat, suunnitteli tutkimusta (vuoden 1989 paikkeilla) aiheesta Juutalaiskristillisyys ja varhaiskirkon katolistuminen: Hermeneuttinen tutkimus nuoren Albrecht Ritschlin teologiasta.

Löydetyn käsikirjoituksen käsittelyssä virhe kuitenkin huomattiin. Asian varmistaa sekin, ettei Kiviranta koskaan muistiinpanoissaan puhu omasta tutkimuksesta nimeltä “Täydellistyvä ihminen”. Virhe on tapahtunut myöhemmässä lähteiden tulkinnassa. Mitään suurempaa vahinkoa ei tapahtunut, koska asian oikean laidan tullessa esille kirjan julkaisemisen prosessi keskeytettiin.
          Historian tutkijoita jää kiinnostamaan, voidaanko Kivirannan varsinainen väitöstutkimus Nag Hammadin teksteistä joskus löytää. Sen aiheena oli Kirkon hajaannus varhaiskristillisen ajan apokalyptisessä kirjallisuudessa.

Simo Kivirannan kuolemasta tulee tänä vuonna kuluneeksi 15 vuotta. Simo Kiviranta -seminaari pidetään Suomen teologisessa instituutissa to 31.1. Seminaarin ohjelma löytyy STI:n kevään 2019 ohjelmasta – https://sti.fi/index.php/ohjelma. Tervetuloa.
          Simo Kivirannan kirjasta Salattu ja ilmoitettu Jumala, joka on ollut jo jonkin aikaa loppuun myyty, STI ottaa uuden painoksen.

Heihin, jotka tekivät lahjoituksen tähän kirjaprojektiin, ollaan yhteydessä.

Simo Kivirannan nimissä kulkeneen tutkimuksen julkaisu jouduttiin peruuttamaan
Scroll to top