Siunattua joulua!

Toivotamme kaikille siunattua vapahtajan syntymäjuhlaa profeetta Jeremian yhdeksännen luvun sanoin:

Tulee aika, sanoo Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso.
Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden.
Hänen aikanaan Juuda saa avun ja Israel elää turvassa.
Häntä kutsutaan tällä nimellä: ”Herra on meidän vanhurskautemme”.

Siunattua joulua!
Scroll to top