STI:n strategia 2014-2019

STI:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 29.4. STI:n strategian vuosille 2014 – 2019. Strategian vision mukaan vuonna 2019 ”STI on merkittävä teologinen koulutuslaitos, joka tarjoaa mahdollisuuden suorittaa EU:n koulutusjärjestelmän tunnustaman teologisen alemman korkeakoulututkinnon. Tutkinnon suorittaneet voivat jatkaa yliopistojen maisteriohjelmaan.” Visiossa korostuvat myös missiologia ja siihen liittyen yhteydet lähetyskenttien kouluttaviin teologisiin laitoksiin sekä korkeatasoisen teologisen materiaalin tuottaminen.

Pitkän tähtäimen vision toteuttamiseen on tarkoitus edetä lyhyin askelin siten, että ensin tarjotaan opiskelijoille opintokokonaisuuksia, jotka AHOT–prosessin (Aikaisemmin hankittujen opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen) perusteella luetaan hyväksi yliopistojen teologiseen tutkintoon. Hyväksiluettavien opintokokonaisuuksien tarjoaminen alkaa strategian mukaan syksyllä 2016. 

STI:n strategia 2014-2019
Scroll to top