STI tarvitsee tukeasi kesällä

Pyydämme taloudellista tukeasi kesän aikana STI:lle. Voit lahjoittaa turvallisesti täällä tai MobilePay -sovelluksella numeroon 51533. Suuri kiitos lahjoituksestasi!

STI:n taloustilanne on tänä vuonna harvinaisen tiukka, sillä vuokrakulumme ovat olleet sidottuja elinkustannusidenksiin ja inflaation vuoksi ne ovat kasvaneet merkittävästi. Tarvitsemme tukeasi, jotta vuokra ja palkat saadaan kesän aikana maksettua ja toimintamme pysyy pystyssä. Määräaikainen vuokrasopimuksemme loppuu vuoden päästä, jolloin tarkoituksemme on siirtyä pienempiin tiloihin. Tällöin taloudellinen tilanteemme helpottaa. Pyydämme nyt ylimääräistä lahjoitusta sinulta, jotta selviämme tämän taloudellisesti haastavan kauden yli.

Vuoden 2022 tilinpäätös

Vuonna 2022 STI teki 19260,25 euroa tappiollisen tuloksen. Varainhankintamme pysyi suurin piirtein edellisvuoden tasolla. Korona-ajasta alkaen varainhankinnan tulot ovat olleet tasaista ja tulovirta suhteellisen ennustettavaa. Vaikka tulomme laskivat edellisvuodesta noin 4000 euroa, käytännössä säännöllinen tulovirta nousi, sillä vuonna 2021 saimme yhden isomman lahjoituksen, jota ilman sen vuoden varainhankinnan tulot olisivat olleet vuotta 2022 pienemmät.

Vuonna 2022 kuitenkin kulut nousivat huomattavasti. Tämä johtui pääasiassa kahdesta tekijästä. Ensinnäkin vuokrasopimuksemme on sidottu elinkustannusindeksiin. Yleisen inflaatiokehityksen vuoksi vuokrakulumme nousivat loppuvuodesta merkittävästi. Toiseksi palkkasimme vuoden 2021 lopussa STI:hin teologiseksi asiantuntijaksi Vesa Ollilaisen. Hänen työpanostaan ei ollut vuonna 2021 kuin parin kuukauden aikana. Henkilöstökulumme olivat siis reilusti yli parikymmentä tuhatta euroa suuremmat vuonna 2022 kuin edellisenä vuonna.

STI:llä ei ole juurikaan omaisuutta, vaan elämme käytännössä kädestä suuhun. Emme voi tehdä tänä vuonna tappiota, koska silloin emme saa vuokriamme tai muita kulujamme maksettua. Siksi pyydämme taloudellista tukeasi.

Rahankeräyslupa RA/2020/1362.

STI tarvitsee tukeasi kesällä
Scroll to top