STI:n jäsenjärjestöjen johtajien kannanotto kristillisen avioliittokäsityksen puolesta

Jokainen ihminen on arvokas

Olemme hämmentyneinä ja murheellisina seuranneet sitä täysin asiatonta arvostelua ja suoranaista ajojahtia, jonka kohteeksi Päivi Räsänen, Matti Repo ja muut kristillistä avioliittokäsitystä puolustaneet ovat joutuneet Ajankohtaisen kakkosen ns. homoillan jälkeen ja johon valitettavasti myös osa kirkollista lehdistöä on syyllistynyt.

Vetoamme kirkolliskokoukseen, että se asettuisi puolustamaan Raamatun ilmaisemaa luomisjärjestystä ja ilmaisisi selvästi yhtäältä sen, että kaikki ihmiset ovat kirkon rukouksen ja siunauksen kohteita riippumatta heidän ominaisuuksistaan ja taipumuksistaan. Toisaalta tulisi tuoda esiin se, ettei kirkko voi luoda mitää sellaisia käytäntöjä, jotka merkitsevät Jumalan sanan vastaisen elämänmuodon ja liiton hyväksymistä.

Rohkaisemme kaikkia kristittyjä pitämään kiinni näistä molemmista Raamatun ja kristikunnan luovuttamattomista periaatteista: Jokainen ihminen on Jumalan luomana ja hänen rakkautensa kohteena yhtä arvokas, mutta kirkko tai yksityinen ihminen ei voi päättää, millaista elämäntapaa Jumala siunaa ja mitä ei. Kirkolla ei ole mitään muuta valtaa kuin Raamatun, Jumalan sanan valta.

Juha Auvinen, Timo Junkkaala, Timo Laato, Pekka Mäkipää, Lasse Nikkarikoski, Henrik Perret ja Timo Rämä

STI:n jäsenjärjestöjen johtajien kannanotto kristillisen avioliittokäsityksen puolesta
Scroll to top