Tulkinnan kahleissa: Heikki Räisäsen rosoinen Raamattu

Timo Eskola
Perussanoma 2013. 242 s.

Tulkinnan kahleissa

Emeritusprofessori Heikki Räisänen on ollut keskeinen hahmo niin suomalaisessa raamatuntutkimuksessa kuin raamattukeskustelussakin yli kolmen vuosikymmenen ajan. STI:n tutkija, dosentti Timo Eskola tarkastelee kahdessa tutkimuksessaan Räisäsen tulkintateoriaa ja teologista ajattelua. Räisäsen edustama raamatuntutkimus tarjoaa oivallisen näköalan historiallis-kriittisen kauden aikana muotoiltuun Raamatun tulkintaan. Hän on pitkän uransa aikana aloittanut vanhan historismin kysymyksenasetteluilla, siirtynyt vähitellen sosiologisen tulkinnan piiriin, ottanut matkan varrella kantaa kielellisten menetelmien nousuun, vetänyt rajaa semioottisen tutkimuksen suuntaan, ja lopulta kirjoittanut laajan esityksen varhaisen kristillisen uskonnon historiasta. Räisäsen työn kautta tärkeimmät 1900-luvun tutkimuksen piirteet nousevat lukijan tarkasteltaviksi.

Eskola nostaa analyysissään esille Räisäsen ajattelun tuntemattomampia piirteitä. Ensinnäkin Räisäsen Koraani-kritiikkiä tarkastellaan perusteellisesti. Sen lisäksi tarkastelun kohteena on hänen sosiologinen teoriansa, jota Räisänen on kehitellyt Peter Bergerin työn pohjalta. Tutkimuksen pääpaino on kuitenkin Uuden testamentin teologiassa. Teoksista löytyy laaja analyysi sekä Räisäsen teoreettisesta ajattelusta että hänen yllä mainituista kirjoistaan. Erityisenä yksityiskohtana voidaan mainita Räisäsen käyttämä termi ”hereettinen imperatiivi”, harhaopin pakko. Koska Räisänen katsoo, että tulkinta kehittyy ketjussa, hän olettaa, että uudet tulkinnat ovat aina väistämättä ristiriidassa vanhojen kanssa. Oikeata oppia ei ole, vaan uskonnon tulee oppia kulttuurista.

Historiallisen raamatuntutkimuksen osalta Räisäsen näkemykset pyrkivätkin yleensä haastamaan perinteisempiä näkemyksiä. Hän on pitkään puhunut varhaisen teologian hajaannuksesta. Räisäsen mukaan Uudesta testamentista ei löydy yhtenäistä teologiaa, jonka varaan yleisteoksen voisi rakentaa. Sen sijaan tekstit ovat hänen mielestään täynnä keskenään ristiriidassa olevia näkemyksiä, jotka kamppailevat keskenään. Lopputuloksena oli ”voittajan uskonto”, joka varmisti myöhemmin asemansa torjuen kilpailevat näkemykset harhaoppisina kirkon ulkopuolelle.

Eskolan kirja perustuu hänen kansainväliseen tutkimukseensa Beyond Biblical Theology: Sacralized Culturalism in Heikki Räisänen’s Hermeneutics. BINS 123. Leiden: Brill. 2013.

Hinta 25 €, opiskelijat 15 e

 

Tulkinnan kahleissa: Heikki Räisäsen rosoinen Raamattu
Scroll to top