Tuomas Kurttilan tulisi kertoa, mitä hän tarkoittaa

Blogi 17.12.2018

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila kirjoittaa blogissaan Kutsuvat sitä rakkaudeksi -kirjasesta. Hän kirjoittaa, että oppaan ”käsitykset seksuaalisuudesta ja sukupuolen moninaisuudesta loukkaavat ihmisoikeuksia, joihin seksuaalioikeudetkin kuuluvat.” Tai tarkkaan ottaen hän lainaa toisten tekstiä, jonka hän kertoo allekirjoittavansa. Lapsiasiavaltuutettu on siis sitä mieltä, että opas loukkaa ihmisoikeuksia. Se on niin rajulta kuulostava väite, että palaan tähän asiaan. Tuomas Kurttilan pitäisi kertoa, mitä hän tarkoittaa.

Kutsuvat sitä rakkaudeksi on kirja nuorille ja nuorille aikuisille ihmisestä, ihmissuhteista, seksuaalisuudesta, seksistä, seurustelusta, avioliitosta ja perheestä. Kirjalla on 22 allekirjoittajaa, jotka ovat eri kristillisiä järjestöjä, kirkkokuntia ja oppilaitoksia. Suomen teologinen instituutti on yksi näistä. Loukkaako oppilaitos ja yhdistys, jonka pääsihteeri olen, ihmisoikeuksia?

***

Tuomas Kurttila siis kirjoittaa ihmisoikeusloukkauksesta tai -loukkauksista. Hänen tekstinsä löytyy täältä http://blogi.lapsiasia.fi/, se on päivätty 4.12.2018.
          Keskustelin käsitteestä ihmisoikeusloukkaus juristin kanssa. Hän sanoi sen olevan hyvin epämääräinen termi. Hän kertoi sen tarkoittavan joillekin, että joku on pahoittanut mielensä ja tästä ihmisestä tuntuu pahalta, koska hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu. Toisten korvissa ihmisoikeusloukkaus kuulostaa siltä, että on tehty raskas rikos, josta pitäisi oikeudessa tuomita ja varmaan tuomitaan. Toisille ihmisoikeusloukkaus tarkoittaa jotakin näiden väliltä. Maamme rikoslaki ei tunne käsitettä ihmisoikeusloukkaus eikä siellä määritellä, mikä se on ja minkä rangaistuksen siitä saa.

Lapsiasiavaltuutettu käyttää tätä termiä mutta ei kerro, mitä hän tarkoittaa sillä. Se hänen pitäisi tehdä. Hänen asemassaan olevalta on huonoa toimintaa käyttää tällaista käsitettä julkisessa puheenvuorossa mutta jättää kertomatta, mitä tarkoittaa. Varmaan monet ajattelevat korkean virkamiehen olevan sitä mieltä, että kirja – tai kirjan kirjoittajat, julkaisija, allekirjoittajat ja ne, jotka levittävät kirjaa tai käyttävät sitä opetuksessaan – syyllistyy vakavaan rikokseen. Jos Tuomas Kurttila on tätä mieltä, hänen tulisi kertoa ne kohdat, joissa kirja rikkoo lakia, ja mihin rikoksiin näissä kohdissa syyllistytään. Tai tehdä kirjasta nopeasti rikosilmoitus ja antaa poliisin ja oikeuden tehtäväksi selvittää, mitä lakeja vastaan rikotaan ja minkä rangaistuksen kirjan tekijät ja julkaisija saavat.
          Näitä kohtia kirjassa ei ole. Jos tai kun Tuomas Kurttila tai joku muu ei tee kirjasta rikosilmoitusta, se kertoo, ettei kirja riko lakeja.

Vai onko kyse siitä, että lapsiasiavaltuutettu käyttää monitulkintaista termiä harkitusti ja tästä syystä: se kuulostaa pahalta ja rikolliselta – sillä voi lyödä äärimmäisen ikävän leiman – mutta tarvittaessa voi sanoa, ettei ole syyttänyt kirjaa ja sen tekijöitä rikoksesta eikä muustakaan niin vakavasta. Jos tästä on kyse, lapsiasiavaltuutettu toimii tavalla, joka on hänen asemassaan olevalle sopimatonta. 

***

Monissa kodeissa Suomessa opetetaan seksuaalisuudesta, seksistä, sukupuolten moninaisuudesta ja avioliitosta kuten kyseisessä kirjassa. Onko lapsiasiavaltuutettu sitä mieltä, että näissä kodeissa loukataan ihmisoikeuksia? Mitä hän sitten ihmisoikeuksien loukkaamisella tarkoittaakin. Jos hän on tätä mieltä, aikooko hän puuttua siihen, mitä vanhemmat opettavat ja saavat opettaa?
          Suomen evankelisluterilaisen kirkon piispa, joka on kirkon Kasvatuksen ja perheasioiden neuvottelukunnan puheenjohtajana, otti joitakin viikkoja sitten kantaa Kutsuvat sitä rakkaudeksi -kirjaan ja sanoi sen opetuksen edustavan kirkon perinteistä ja turvallista seksuaalieettistä opetusta. Ajatteleeko lapsiasiavaltuutettu, että kirkon perinteinen seksuaalieettinen opetus on ihmisoikeuksien loukkaamista?
          Kutsuvat sitä rakkaudeksi -kirjanen opettaa seksuaalietiikasta monissa asioissa samalla tavalla kuin kristikunnan suurin kirkkokunta. Onko Suomen lapsiasiavaltuutettu sitä mieltä, että tämä kirkkokunta syyllistyy opetuksillaan ihmisoikeuksien loukkaamiseen? Jos Tuomas Kurttila on tätä mieltä, hänen varmaan pitäisi sanoa se – ja kertoa, mitä hän tarkoittaa.

Jari Rankinen

Tuomas Kurttilan tulisi kertoa, mitä hän tarkoittaa
Scroll to top