Vakava moite ja kehotus

13.9.2017

Pastori sai tänään Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta vakavan moitteen ja kehotuksen pysyä pappislupauksessaan. Pastori oli tänä vuonna kaksi kertaa vihkinyt samaa sukupuolta olevia kirkkollisesti avioliittoon.

Helsingin tuomiokapituli piti siis pastorin toimintaa moitittavana, vaikkei se antanutkaan rangaistusta, jonka kirkon lainsäädäntö tuntee. Varmaan haluttiin rankaista mahdollisimman lievästi. Kuitenkin rangaistus annettiin. Syy siihen tuskin oli, että pastorin katsottiin toimineen vastoin, mitä Raamattu opettaa. Sen sijaa hänen katsottiin tehneen vastoin, mitä kirkko tällä hetkellä sallii tai kieltää.

Mitä päätöksestä seuraa? Se lienee Helsingissä tulevan kannalta ratkaisevaa, että pastorin toimintaa moitittiin ja hän sai rangaistuksen. Jos hän vihkii uudestaan samaa sukupuolta olevia, häntä täytyy moittia ja rankaista silloinkin, ja yleensä – jos tehdään samaa moitittavaa – rangaistukset kovenevat. Tai jos toinen tekee tai on tehnyt samalla tavalla, myös häntä täytyy rankaista. Jos rangaistukset kovenevat, pitänee siirtyä niihin, joista kirkkomme lainsäädäntö puhuu: pastoria voidaan varoittaa, hänet voidaan erottaa virasta määräajaksi tai hänet erotetaan pysyvästi. Jos Helsingissä toimittiin näin, varmaan toisissa hiippakunnissa, jotka ovat Helsinkiä konservatiivisempia, myös rankaistaan samaa sukupuolta olevien vihkimisestä.

Päätöksestä seuraa myös, että paine kirkolliskokousta kohtaan kovenee. Rankaistiin, niin täytyi tehdä, koska kirkon lainsäädäntö ei taivu muuhun, ja rangaistuksia tulee lisää – ellei kirkolliskokous tee päätöstä, joka muuttaa tässä asiassa kirkon linjan. Näin varmaan tullaan painostamaan kirkolliskokousta ja vaaditaan siltä ratkaisua ja muutosta kirkon lainsäädäntöön. Voi olla, että monien mielestä alkaa tuntua hyvältä ratkaisulta se, mitä on tarjottu: Kirkko säilyttää avioliittonäkemyksensä – avioliiitto on naisen ja miehen liitto – mutta sallii, että pastorit halutessaan vihkivät avioliittoon kaksi naista tai kaksi miestä. Tällä ratkaisulla vältetään moitteet, tuomiot ja ikävä julkisuus, jonka takia kirkon jäseniä eroaa kirkosta.

Hyvä ratkaisu tämä ei ole. Raamatun opetus homosuhteista on hyvin selvä. Kirkon traditio tässä asiassa on hyvin yksinselitteinen. Hyvä ratkaisu kirkossa ei ole toimia vastoin Raamattua. Ei, vaikka se tuntuisi järkevältä. Tärkeää että rukoilemme ja varsinkin nyt ja etenkin kirkolliskokouksen puolesta.

Jari Rankinen

Vakava moite ja kehotus
Scroll to top