Vanhan testamentin arkeologian pääpiirteitä

Keskustelu Raamatun ajan arkeologiasta käy vilkkaana ja jopa kuumana. Arkeologisten löytöjen ja Vanhan testamentin tekstien välisestä suhteesta on esitetty keskenään suorastaan päinvastaisia näkemyksiä. Yhden mielestä arkeologian löydöt turhentavat koko Vanhan testamentin ja osoittavat sen kirjoitukset historiallisesti paikkansa pitämättömiksi. Tutkijat puhuvat Jahven patsaista ja kiistävät juutalaisen monoteismin. Toisen mielestä taas kaikki arkeologian löydöt vahvistavat Raamatun kertomukset historian tapahtumista. Kuka on oikeassa? Mitä kivet kertovat?

Dosentti Timo Eskolan luentomateriaalissa käydään läpi kaikki keskeisimmät arkeologian löydöt eri aikakausilta. Tekijä pohtii myös löytöjen merkitystä Vanhan testamentin historian tarkastelulle. Tällöin otetaan kantaa ns. ”teksti vastaan kivet” – ongelmaan. Mitä ”kivet” eli kaivausten löydöt merkitsevät historian tulkinnalle? Oman lisäpanoksensa antavat piirtokirjoitukset ja muut tekstilöydöt, joissa kivet ja teksti kohtaavat. Eskola arvioi, mitä kielihistorian löydöt kertovat Vanhan testamentin tekstien ajoituksesta.

Luentomateriaali tukeutuu suurelta osalta teol. tri Eero Junkkaalan kirjaan Israelin historian pääpiirteitä, joka löytyy nettiversiona näiltä samoilta sivuilta (osio: Iustitioita netissä, tallennus 5, Iustitia 11). Kirja sopii hyvin luentomateriaalin jatkolukemiseksi.

Lue Timo Eskolan luentomateriaali

Vanhan testamentin arkeologian pääpiirteitä
Scroll to top